ITD

ITD to państwowa służba, której podstawowym zadaniem jest kontrola szoferów i pojazdów towarowych. Do ich obowiązków zalicza się po pierwsze sprawdzanie czy auta nie posiadają niedozwolonej wagi, która zazwyczaj jest przekraczana poprzez przepełnienie pojazdów oraz czy na pewno stan mechaniczny samochodów jest dobry. Urząd, którym jest ITP założony został z dniem 6.9 września roku 2001.

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana po to, żeby realizować parę wyjątkowo istotnych zadań, do jakich należy: reperacja bezpieczeństwa na drogach, wpływanie na zmotoryzowanych, aby przestrzegali oni przepisów ustawowych, przeciwdziałanie rozkwitowi nieprzepisowej konkurencji, wyeliminowanie niezdrowych zajść w transporcie samochodowym oraz przeciwdziałanie degradacji nawierzchni. To wszystko czyni, że poprawia się również stan środowiska naturalnego. Ponadto funkcjonariusze ITD specjalizują się ponadto w ściganiu naruszeń, jakie występują w transporcie drogowym.

Zarządzaniem Inspekcją Transportu Drogowego para się GITD. Inspektor ten odpowiada przed ministrem do spraw transportu. Do Inspecji Transportu Drogowego należy ponadto siatkę foto-radarów i detektory prędkości, które to umieszczone są na skrzyżowaniach i układy komputerowego poboru opłat.

Do głównych zajęć, którymi zajmuje się inspekcja drogowa przynależą inspekcje lokalne, które to sieją strach pośród szoferów samochodów towarowych. Do ITD nie należy przecież jedynie kontrolowanie pojazdów w trasie, lecz również inspekcja biura, które posiada spedytor. Do istotnych zadań ITD należy ponadto sprawowanie kontroli nad publicznym transportem ludzi. To wszystko po to, aby zagwarantować 100% wiarygodność i gwarancję najwyższej jakości przez wyłączenie z transportu samochodowego pojazdów wadliwych bądź w takim stopniu uszkodzonych.

Pracownicy ITD są w ścisłej współpracy z takimi organami państwowymi jak straż graniczna, SC czy drogówka. Dodatkowo pozostają w kontakcie z innymi inspekcjami, np: lekarka, kupiecka oraz Państwowa Izba Pracy.

Od lat 90 również Inspekcja Transportu Drogowego zajmuje się sprzedawaniem licencji na transport zagraniczny.